HUR LEDER VI MOT BÄSTA MÖJLIGA VÅRD?

Hälso- och sjukvården skapar värde för människor och samhället i mötet mellan patienten och vården. För att skapa bästa möjliga värde behöver mötet vara baserat på bästa tillgängliga kunskap. Vården ska dessutom ständigt utvecklas och bli ännu bättre. En fråga är hur hela hälso- och sjukvården kan ledas dit.

Boel Andersson Gäre

Chef för Futurum, Landstingets akademi för hälsa och vård
Professor vid The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

DISKUTERA & DOKUMENTERA

Använd gärna bifogat arbetsdokument som grund för era diskussioner och som stöd för att dokumentera dem.

Arbetsdokumentet följer samma struktur som filmen ovan, är uppdelat i samma rubriker, och är skrivbart för att ni på enklast möjliga sätt ska kunna komma igång med diskussion och dokumentation.

Spara ner dokumentet lokalt på en av deltagarnas datorer.

EXTRAMATERIAL

Verktyg

Här finnas extramaterial i form av länkar till användbara verktyg och mallar. Kom gärna med tips genom att tycka till.

Litteratur

Här finnas extramaterial i form av länkar till relevant litteratur. Kom gärna med tips genom att tycka till.

Video

Här finnas extramaterial i form av länkar till relevant videomaterial. Kom gärna med tips genom att tycka till.

Om projektet

Denna webbaserade utbildningsresurs är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting.


Kontakt

Tyra Warfvinge, Sveriges Kommuner och Landsting tyra.warfvinge@skl.se.

Medverkande

Projektledning och manus
Åsa Törnkvist, Sveriges Kommuner och Landsting

Projektsamordning
Joakim Berg, Sveriges Kommuner och Landsting

Produktion
Learnways

Material för spridning

För att underlätta spridning av resursen finns nedan ett samlat marknadsföringsmaterial.

 

Informationstexter

Information till hälso- och sjukvårdsledningar
Information till ledningsgrupper

Grafiskt material

Filmtrailer
Marknadsföringsbilder

Checklista

Checklista för processledare

Tyck till om webbresursen

Vi vill också jobba med ständiga förbättringar, och ni är vår bästa källa för att kunna göra det.
Tyck gärna till om resursen via formuläret nedan.

Ja, jättelätt Nej, jättesvårt
Film Arbetsdokument
Vad påverkar oss?
Vart är vi på väg?
Hur leder vi mot bästa möjliga vård?
Koll på läget
Ledningen som förbättringsmotor
Vad behöver förbättras?
Vad vill vi åstadkomma?
Leder förändringarna till förbättring?
Vem ska förbättra?
Förbättringsledning och kommunkation
Hållbarhet i förbättringsarbetet
Inspiration och goda exempel
Ja, absolut Nej, inte alls