Kunskapsresurs

Titta på introduktionsfilmen för att få ökad förståelse för helheten, och välj sedan fritt var ni vill börja ert arbete.

Hur fungerar resursen?

FÖRUTSÄTTNINGAR

Hur ser hälso- och sjukvårdssystemet ut? Varför finns ett behov av samverkan mellan olika aktörer och nivåer och hur kan ersättningssystem, samarbete med universitet och professioner emellan samt kompetensförsörjning skapa förutsättningar för detta?

Öppna

Är ni rustade för de kommande utmaningar vi står inför med en mer personcentrerad vård, den ökade digitaliseringen och kraven som ställs med anledning av den nya patientlagen?

Öppna

Hur tillser ni att er verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap, att ni följer era kliniska resultat och bedriver ett systematiskt förbättringsarbete?

Öppna

Hur gör ni för att synliggöra viktiga nyckeltal, bryta ner vision till mål och delmål och få förbättringsarbetet att harmonisera med ledningssystem, lagar och förordningar?

Öppna

Hur kan ni i ledningsgruppen arbeta för att bli en bra förbättringsmotor?

Öppna

FÖRBÄTTRINGAR

Hur kan ni med tillgång till rätt kunskap förbättra era kliniska resultat genom att identifiera förbättringsområden, förstå variation och systematiskt analysera grundorsakerna? Arbetet i denna modul följs upp i modul ”Vad vill vi åstadkomma”.

Öppna

Hur kan ni formulera tydliga mål? Vad vill ni åstadkomma? Vart ska ni? Vad ska ni bli bättre på? Denna modul bygger vidare på arbetet i modul ”Vad behöver förbättras” och ni har mest ut av att arbeta med dessa två moduler i tur och ordning.

Öppna

Hur vet ni att förändringarna leder till förbättring? Hur genomför ni en baslinjemätning och hur väljer ni rätt mätmetod?

Öppna

Hur sätter ni ihop ett vinnande förbättringsteam? Hur säkerställer ni att olika ansvar och perspektiv finns representerade?

Öppna

Hur kan ni som ledningsgrupp underlätta för förbättringsteamen genom kommunikation internt och externt?

Öppna

HÅLLBARHET

Hur hittar ni hållbarhet i ert förbättringsarbete? Hur lyckas ni få ständiga förbättringar att vara en naturlig del av er verksamhet?

Öppna

Var kan ni hitta inspiration i form av goda exempel? Hur kan ni använda nationella kvalitetsregister i ert förbättringsarbete? Kan ni hämta inspiration inom konceptet värdebaserad vård?

Öppna

Om projektet

Denna webbaserade utbildningsresurs togs fram av Sveriges Kommuner och Regioner.


Kontakt

Tyra Warfvinge, Sveriges Kommuner och Regioner tyra.warfvinge@skr.se.

Medverkande

Projektledning och manus
Åsa Törnkvist, Sveriges Kommuner och Regoner

Projektsamordning
Joakim Berg, Sveriges Kommuner och Regioner

Produktion
Learnways

Tyck till om webbresursen

Vi vill också jobba med ständiga förbättringar, och ni är vår bästa källa för att kunna göra det.
Tyck gärna till om resursen via formuläret nedan.

Ja, jättelätt Nej, jättesvårt
Film Arbetsdokument
Vad påverkar oss?
Vart är vi på väg?
Hur leder vi mot bästa möjliga vård?
Koll på läget
Ledningen som förbättringsmotor
Vad behöver förbättras?
Vad vill vi åstadkomma?
Leder förändringarna till förbättring?
Vem ska förbättra?
Förbättringsledning och kommunkation
Hållbarhet i förbättringsarbetet
Inspiration och goda exempel
Ja, absolut Nej, inte alls